A személyesen kísért lelkigyakorlatról

Megvalósult Emberré, kereszténnyé nem neveltetése által lesz valaki, hanem „felülről”, a Lélek által újjászületve, élethosszig tartó megszentelődés útján.

Az idők, terek, amikor engedjük, hogy az élő Isten jelenlétének izzó fénye átalakítsa, gyógyítsa szívünket, a személyes üdvtörténetünk szent helyei. Ennek egyik útja, amikor személyesen kísért lelkigyakorlatban időt, teret, önmagunkat odaszentelve engedjük, hogy Isten cselekedjen, szóljon.

A Szent Ignác-i lelkigyakorlatban a hangsúly a szemlélődő nyugalmon, a csenden és a személyes kísérésen van, amely segíti a lelkigyakorlatozót az önmagára találásban és az Isten felé fordulásban. Minden lelkigyakorlatozó – személyre szabott imaanyagokkal – egyéni kísérést kap Isten mélyebb megtapasztalásának útján, hogy a legmélyebb vágyaival, érzéseivel, belátásaival kapcsolatban maradva felismerhesse Isten jelenlétét és vezetését az életében, válaszolni tudjon rá, és aszerint alakítsa életét. Így alakul ki a lelkigyakorlatozóban az a finom érzék, melynek segítségével meg tudja különböztetni, hogy életében mi az Isten vágya szerinti, és mi ellentétes azzal. Ennek gyümölcseként szabadság költözik a szívébe. Életét egyre több öröm és szeretet járja át.

Személyesen kísért lelkigyakorlatok többféle keretben, módon végezhetők:

  • Kísért imádság hete
  • Személyesen kísért, bentlakásos szentignáci lelkigyakorlat – 3, 5 vagy 8 napos
  • Mindennapok lelkigyakorlata (kb. 9 hónapon át)

A kísért imádság hete

Vasárnap délután 16:30-18:30 egy nyitó alkalommal kezdünk.

Ekkor beszélünk részletesebben a lelkigyakorlat felépítéséről, az imáról, a kísérővel való találkozás tartalmáról. Ekkor indul a péntek estig tartó lelkigyakorlat, amely során mindenki éli szokásos hétköznapjait (dolgozik, tanul stb) – új lelkiségi módon. Fontos, hogy odaszánásunk ezekben a napokban elejétől végéig teljes szívvel történjen.

A résztvevők vállalják, hogy:

• naponta kb. fél órát imádkoznak a Szentírással
• reflektálnak imádságos tapasztalataikra
• naponta kb. fél óra időtartamban beszélnek erről a tapasztalatról kísérőjükkel

Péntek este kerül sor a közös záró alkalomra, melynek része lesz a visszatekintés, a hét néhány tapasztalatának megosztása, valamint az előre tekintés.

Személyesen kísért, bentlakásos szentignáci lelkigyakorlat

(3, 5 vagy 8 napos)

A bentlakásos lelkigyakorlat idejére kilépünk megszokott életünkből, kikapcsolva internetet és telefont és beköltözünk a lelkigyakorlatos házba. A lelkigyakorlat részei: az imaidők mellett a természetben töltött idő, a kísérővel való beszélgetés.

A napi 3-5 imaidő az imában való következetességet és az állandó nyitottságot szolgálja, melyet tovább mélyít az Eucharisztia ünneplése, valamint a napi Szentségimádás.

A szentírási szövegekkel való elmélkedés megnyitja azt az Isten és ember közötti személyes teret, ahol megtapasztalható az Ige átformáló ereje.

E tapasztalat kibontása és mélyítése történik a lelki kísérővel való beszélgetésben, mely abban is segít, hogy az imádkozó ember életének középpontjában Isten maradjon, és sajátos, egyéni lelki útját járja.

A természetben töltött idő az isteni jelenlét iránti érzékünket tágítja, finomítja.

A teljes csend a figyelem mélyülését, az összeszedett jelenlétet és az Istennel való találkozást szolgálja – egyben segíti a többi lelkigyakorlatozó egyéni útjának tiszteletben tartását is.

Ezt a lelkigyakorlatot azoknak ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni Istennel való kapcsolatukat, életvitelszerűen szeretnék gyakorolni hitüket, mélyebb megtérésre vágyakoznak, és döntéseiket Istenre szeretnék alapozni. Olyanokat várunk, akik szívesen vállalják a csendes elvonulást, hogy Istennel találkozzanak. Azokat is hívjuk, akik elfáradtak és csak meg szeretnének pihenni az Úrban, szeretnék, ha szívükben újraéledne az egykor megtapasztalt tűz.

Érdemes először rövidebb (3 vagy 5 napos) lelkigyakorlatot végezni, majd egy későbbi alkalommal hosszabb időre jönni.

Mindennapok lelkigyakorlata (kb. 9 hónapon át)

A mindennapok lelkigyakorlatát azoknak ajánljuk, akik szeretnék elvégezni a személyesen kísért 30 napos Szent Ignác-i lelkigyakorlatot, életkörülményeik azonban nem teszik lehetővé, hogy egy teljes hónapra elvonuljanak. Aki vállalja, hogy naponta imádságra fordít kb. másfél órát, és hetente találkozik lelki kísérőjével, az kb. negyven hét alatt a mindennapi élete keretei között is elvégezheti a harmincnapos lelkigyakorlatot.

Az mindennapok lelkigyakorlata terveink szerint októberében kezdődik és a következő év júniusában fejeződik be.