Komár Kornélia

A Jubilate Imádság Házába Varga László püspök atya egyik nyári lelkigyakorlatán keresztül vezetett az utam, amikor Balogh Móni meghívott, hogy segítsek neki a szervezésben. Az Imádság Házában attól a lelkigyakorlattól kezdve, immár 5 éve szolgálunk együtt. 

 

Életem forrása az Isten, a Vele töltött személyes, csendes idő, de nagyon szeretek másokkal együtt imádkozni és dicsőíteni is.

A munkámban sok örömöt lelek, nagy tűz és erős küldetéstudat él bennem. A világban, mindazokon a helyeken, ahová Isten állít engem, meg szeretném mutatni Isten szeretetét. Meggyőződésem, hogy a tudomány (közgazdaságtan, szervezés, vezetés, stb.) eszközei jó kezekben, szelídséggel és alázattal használva őket, hatékonyan tudják szolgálni Krisztus ügyét: “Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! És tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.” (Mt 28,19a;20a). 

Hálás vagyok azokért a feladatokért, melyekre meghívást kaptam. Ezeken keresztül szeretetválasz lehetek Isten végtelen és pótolhatatlan szeretetére. Jó érzéssel tölt el, hogy mindazt, amim van, a Jóisten fel tudja használni mások javára. 

Folyamatokban, rendszerekben gondolkodom, szeretem felfedezni, megérteni az összefüggéseket, leegyszerűsíteni a bonyolultnak látszó dolgokat. Szociálisan érzékeny gazdasági szakemberként nagyon érdekelnek az emberek, az emberi kapcsolatok, különösen a szervezeteken belüli kapcsolódások és ezen kapcsolódások összefüggésrendszere és hatása a szervezeti működésre. 

 A Szent Fausztina Irgalmasság Házában a korábbi szolgálataim mellett jelenleg a gazdasági folyamatokat segítem.