Küldetésünk

A Szent Fausztina Irgalmasság Háza célja és küldetése a teljes ember gyógyítása, testi, lelki és szellemi síkon, mindezt egy intézményen belül, külön figyelemmel és szeretettel fordulva az egyháztól sebzettek felé.

Intézményünk alaptevékenységét az alábbi négy fő tevékenység köré csoportosítjuk.

EGÉSZségért Szolgálat
A szolgálaton belül elérhetőek a gyógyulást segítő beszélgetések, az életminőséget megvédő, javító szolgáltatások.
Elérhető a szolgálaton belül pszichiáter, pszichológus, lelkigondozó, gyásztanácsadó, mentálhigiénés szakember, képzésben lévő családterapeuta, életvezetési tanácsadó (coach) és szupervízor.
Indítunk bibliodráma, művészetterápia, biblioterápia és Bálint csoportot.
Elérhető Creighton Módszer oktató (segítség nehezített fogantatással küzdőknek, illetve természetes cikluskövetésen alapuló családtervezés).
Be lehet jelentkezni frissítő masszázsra és egészségmegőrző tornára (gyógytornász vezetésével).
Eloldozva szolgálat és közbenjáró imaszolgálat is működik majd az intézményen belül.

Közösségépítés Szolgálat
Szeretnénk olyan befogadó közösségeket kialakítani, amelyekben a tagok megtapasztalhatják, hogy örülnek nekik és elfogadják őket, megerősítik egymást a jóban és gyógyulást kaphatnak a szeretetlenség sebeire.
Hosszú távon szeretnénk olyan szemináriumokat, képzéseket szervezni, melyek egyéni és
társadalmi szinten is segítik az életben való eligazodást, az erkölcsi értékekben
való megerősödést.
Szeretnénk teret adni a különböző testi vagy szellemi fogyatékkal élők közösségeinek.
Klubfoglalkozásainkra várjuk prevenciós és személyiségfejlesztő céllal is a gyermekeket, de a fiatalokat és időseket is.
Ezen a szolgálati területen belül indul az Alzheimer Caffe is novembertől.

Evangelizáció
Célja a keresztény értékrend megismeréséhez, megtartásához, mélyítéséhez, kapcsolatos
programok megvalósítása. Beleértve a művészetek, zene, irodalom, film, fotó
segítségével történő ismeretátadást. Szeretnénk olyan előadás sorozatokat szervezni, amelyek segítik a hitünk átadását és meghívnak Krisztus követésére.

Jubilate Imádság Háza
Ökumenikus közbenjáró imaszolgálat, melynek célja elsősorban az Isten folyamatos dicsőítése.
Egyszerre a csendes szemlélődés, a közbenjáró ima és a hangszeres, énekes dicsőítés helye, ahol a hét minden napján, minden órában találkozhatnak a hozzánk betérők Isten jelenlétével.
Célunk a mindennapokban is végezhető, de az abból kivonuló lelkigyakorlatok megvalósítása is.
Terveink közé tartozik a napi rendszerességgel elérhető gyóntatás, valamint imaiskolák, kurzusok szervezése is.

Vezetőink

Varga László

megyéspüspök, az Irgalmasság Háza fenntartója

1956. augusztus 17-én születtem és 1982. április 17-én szenteltek pappá. 1986. szeptembere óta a mindennapos szentségimádás lett papi életem forrása. 1993-ban kerültem a kaposvári Szent Imre templomba plébánosnak, majd 2017. május 13-án a Kaposvári Egyházmegye püspökévé szenteltek. Püspöki jelmondatom egyetlen szó: “IRGALOM”. Megtérésem óta összekapcsolódott az életem a szegényekkel és a szenvedőkkel. Első plébánosi helyemen megosztottam az életemet két sérülttel. Amikor püspökké szenteltek, akkor határoztam el egy olyan ház elindítását, ahol az egész embert gyógyíthatjuk testi-lelki-szellemi síkon. Ebből született meg az Irgalmasság Háza, melyben a forrás a folyamatos ima, imádás, dicsőítés.

 bővebben…

Udvardyné dr. Tóth Lilla

Intézményvezető helyettes, EGÉSZségért Szolgálat szolgálatvezetője, Creighton Módszer oktató

Az ELTE-n végeztem biológusként, PhD fokozatot funkcionális MRI témában szereztem. Családakadémia, Családi Életre Nevelés, valamint TeenStar személyiségfejlesztő és szexuálpedagógiai képzésben vettem részt. Ezen kívül a „9 hónap – 1 tanév” életvédelmi és a „Támasznyújtás pre- és perinatális gyász esetén” képzést is elvégeztem.

A Kaposvári Egyházmegye egyik életvédő referenseként szívügyem minden magzati élet védelme, az abortuszok megelőzése. A prevenció mellett fontos számomra a krízisben levő kismamák támogatása. Ezen kívül a magzatvesztés utáni gyászfeldolgozásban segítek, részt veszek a „Ne félj, nem ítéllek el!” lelkigyakorlatok vezetésében, pre- és perinatális gyász utáni támasznyújtásban.

Creighton Módszer oktatóként kiemelt fontosságúnak tartom a gyermekre vágyó házaspárok testi és lelki segítését, valamint a termékenységtudatosság népszerűsítését.
Állandó diakónus férjemmel négy gyermeket nevelünk.

bővebben…

Komár Kornélia

Gazdasági vezető

Közgazdász/szociálpedagógus, empowerment szemléletű vezető, feleség, 3 gyermek édesanyja, szenvedélyes Isten-kereső, de elsősorban Isten szeretett gyermeke vagyok.

A Jubilate Imádság Házába Varga László püspök atya egyik nyári lelkigyakorlatán keresztül vezetett az utam, amikor Balogh Móni meghívott, hogy segítsek neki a szervezésben. Az Imádság Házában attól a lelkigyakorlattól kezdve, immár 5 éve szolgálunk együtt.

Életem forrása az Isten, a Vele töltött személyes, csendes idő, de nagyon szeretek másokkal együtt imádkozni és dicsőíteni is.

A munkámban sok örömöt lelek, nagy tűz és erős küldetéstudat él bennem. A világban, mindazokon a helyeken, ahová Isten állít engem, meg szeretném mutatni Isten szeretetét. Meggyőződésem, hogy a tudomány (közgazdaságtan, szervezés, vezetés, stb.) eszközei jó kezekben, szelídséggel és alázattal használva őket, hatékonyan tudják szolgálni Krisztus ügyét: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! És tanítsátok meg őket mindannak a megtartására, amit parancsoltam nektek.” (Mt 28,19a;20a)
Hálás vagyok azokért a feladatokért, melyekre meghívást kaptam. Ezeken keresztül szeretetválasz lehetek Isten végtelen és pótolhatatlan szeretetére. Jó érzéssel tölt el, hogy mindazt, amim van, a Jóisten fel tudja használni mások javára.
Folyamatokban, rendszerekben gondolkodom, szeretem felfedezni, megérteni az összefüggéseket, leegyszerűsíteni a bonyolultnak látszó dolgokat. Szociálisan érzékeny gazdasági szakemberként nagyon érdekelnek az emberek, az emberi kapcsolatok, különösen a szervezeteken belüli kapcsolódások és ezen kapcsolódások összefüggésrendszere és hatása a szervezeti működésre.

A Szent Fausztina Irgalmasság Házában a korábbi szolgálataim mellett jelenleg a gazdasági folyamatokat segítem.

bővebben…

Balogh M. Mónika

Jubilate Imádság Háza Kaposvár vezetője

Budapesten születtem, katolikus családban nőttem fel. Kaposvárra 1995-ben költöztem, amikor férjhez mentem. Két felnőtt gyermekem van, Eszter és Barnabás.

A Szent Imre Öröksége Alapítványnál dolgoztam 17 évig, ahol kisgyermekes családokkal és közösségépítéssel foglalkoztam. Gyógypedagógiai és közoktatásvezetői végzettségem van. 2017 óta a Kaposvári Püspökségen dolgozom, mellette kezdtük el szervezni a Kaposvári Imádság Háza szolgálatát.

Az első 40 évemben „Márta lelkülettel” éltem. Egy tréningen, ahol az életközepi válsággal foglalkoztunk hallottam meg, hogy az érintett életkorban nem új dolgokba kell belevágni, hanem más szintre kell emelni, ami boldoggá tesz, éltet. Ezért amikor meghívást kaptam a Szent Fausztina Irgalmasság Háza szervezésébe, már korán eldöntöttem, hogy az Imádság Háza lesz, mint „Mária lelkülete” aki a jobbik részt választotta az életközép utáni külső és belső utam.

bővebben…

Dr. Zsoldos Enikő

EGÉSZségért Szolgálat szakmai vezetője, pszichiáter szakorvos, tréner, pszichodráma asszisztens, coach

Közel 30 éve dolgozom pszichiáterként . Tréner és pszichodráma asszisztens végzettségekkel rendelkezem, kognitív viselkedésterápiás pszichoterápiás tanulmányokat folytattam , és szükség esetén coachinggal is segítem a hozzám fordulókat. Oktatási területen jelenleg a Meghallgató Szolgálat elméleti és gyakorlati képzését, szupervízióját végzem. Keresztyén szakemberként fontosnak tartom a test-lélek-szellem dimenzióját egyaránt magába foglaló EGÉSZséget, amit elsősorban nem a tünetek hiánya mutat meg, hanem a kapcsolat-sebeink gyógyulását kísérő újrakapcsolódás és békesség önmagunkkal, másokkal és a Feljebbvalóval.

Komplex, egyénre szabott segítséget és fejlődési lehetőséget ajánlok egy védett szakmai térben azoknak, akik világnézettől függetlenül megkeresnek.

Református gyökerű nagycsaládból származom, evangélikus gyülekezetbe járok. Két gyermekem született, férjemmel Kaposváron élünk.

bővebben…

Szeifertné Győrfy Zsófia

Közösségépítés szolgálatvezetője, coach

Szeretnénk behívni a házba az embereket és megmutatni, azokat a kincseket, melyekkel itt gyarapodhatnak. Fontos számunkra, hogy jelenlétükkel, személyükkel ők is gazdagítsák az Irgalmasság Házát. 

Célunk, hogy különféle programokon keresztül értéket adjunk akár információ, akár élmény formájában, melyeket az emberek itt közösségben, másokkal együtt tapasztalhatnak meg.

Olyan programokat, képzéseket szervezünk, melyek egyéni és társadalmi szinten is segítik az életben való eligazodást,  és funkcionális támaszt, útmutatást adnak a hétköznapi küzdelmekhez.

A házban teret adunk a különböző testi vagy szellemi fogyatékkal élők közösségeinek is, és fontosnak tartjuk, hogy idővel minden korosztályhoz eljussunk és olyan programokat kínáljuk, amik érdekesek számukra és amelyeken szívesen részt vesznek, valamint illeszkednek az életkori sajátosságaikhoz.

bővebben…

Udvardy Márton

Evangelizáció szolgálatvezetője, Eloldozva imavezető

Udvardy Márton vagyok, állandó diakónus. A házban az evangelizációért és az Eloldozva szolgálatért vagyok felelős. A Joppé Evangelizációs Központ vezetőjeként széleskörű tapasztalatot szereztem az evangelizáció területén, a személyes evangelizációtól a rendezvényeken és kurzusokon át, egészen a városmisszióig.

Mindezek mellett Családakadémia, Családi Életre Nevelés, valamint TeenStar személyiségfejlesztő és szexuálpedagógiai képzésben vettem részt. Ezen kívül a „9 hónap – 1 tanév” életvédelmi és a „Támasznyújtás pre- és perinatális gyász esetén” képzést is elvégeztem.

A Kaposvári Egyházmegye egyik életvédő referenseként szívügyem minden magzati élet védelme, az abortuszok megelőzése. A prevenció mellett fontos számomra a krízisben levő kismamák, valamint az érintett férfiak támogatása. Ezen kívül a magzatvesztés utáni gyászfeldolgozásban segítek, részt veszek a „Ne félj, nem ítéllek el!” lelkigyakorlatok vezetésében, pre- és perinatális gyász utáni támasznyújtásban.

bővebben…