A létezés, a gyógyulás szellemi dimenziójával is foglalkozunk

A keresztény értékrend nem feltétel, s tüneteket sem kell produkálni ahhoz, hogy bekopogjon hozzánk valaki

Dr. Zsoldos Enikő pszichiáter szakorvos református gyökerű nagycsaládból származik, s a kaposvári evangélikus gyülekezet tagja. Tréner, pszichodráma asszisztens, elvégezte a VIKOTE kognitív-viselkedésterápiás pszichoterápiás képzését, jelenleg coachingot tanul.  Évek óta dolgozik együtt a katolikus egyházzal. Varga László püspök atya felkérésére vállalta el az Irgalmasság Háza EGÉSZségért Szolgálatának szakmai vezetését. 

– Milyen út vezetett idáig?

– Hosszú.  Egyetemista koromban a Magyar Evangéliumi Keresztény Diákszövetség (MEKDSZ) tagjaként  tanultam meg egymás hitének tiszteletét. Az ökumenikus szemlélet hivatásomban is fontos; nagy élmény megélnem azt, miként lehet  rátalálni a Krisztusban rejlő egységre.

Az orvosi egyetem elvégzése óta, lassan 30 éve dolgozom pszichiáterként. Még diákkoromban személyesen hallhattam Gyökössy Endrét egy debreceni előadásában  arról beszélni, mit él át a bibliai példázatban a béna a gyógyulást hozó Bethesda tó mellett, akinek nincs embere. Mennyi minden múlik azon, hogy van-e aki odakíséri a tóhoz,  elérhetővé téve  a testi-lelki-szellemi gyógyulás forrásait.  Nem sejtettem még akkor, hogy ez a hívás nekem is szól, és a professzionális segítővé válás útján folyamatos tanulást tesz szükségessé. Az út most is tart és a gyógyulást hozó tóban időről időre nekem is meg kell fürdenem.  Sok szakembernek vagyok hálás, akik  megmutatták, hogyan lehet bölcsességgel, alázattal és szakmailag igényesen megközelíteni az emberi szükségletek tárházát, a test és lélek mellett a spiritualitás dimenzióját is beemelve.  Az Istenhit nem véd meg attól, hogy időnként elakadjunk, eltévedjünk vagy akár mély kríziseket éljünk át. De lehetőséget ad arra, hogy más perspektívából lássunk rá a helyzetünkre, az értékünkre, és a gyógyulás dimenzióira. Ehhez időnként mentálhigiénésen képzett  szakemberre is szükség van és nagyon jó dolog, hogy ezt az egyházak is egyre inkább felismerik és segítik. 

 Gyakorló pszichiáterként akut osztályon, rehabilitációs területen és magánellátásban, az elmúlt 8 évben pedig szenvedélybetegellátó centrumban dolgoztam.  Közben folyamatosan képeztem magam. Egy esélyegyenlőségi trénerképzésen (FSZK) fogalmazódott meg bennem az, mekkora ereje van egy olyan szakmai közegnek és együttes munkának, amely összehangolt szemléleti alapok, közös értékrend mentén történik. Egymást tisztelve, egymás különbözőségeiből merítve, önmagunknál  nagyobb értéket magunk fölé helyezve együttműködni, csapattá válni. 

– Az orvostársadalomban nem annyira elfogadott a hit általi gyógyítás-gyógyulás, jóllehet: a legfőbb gyógyító maga Jézus…

– A hit általi gyógyuláshoz rengeteg különféle téves elképzelés kapcsolódik. Pl. vannak akik úgy gondolják, ez a gyógyszermentes gyógyulást jelenti. A hit nem a gyógyszer alternatívája, mint ahogy nem lehet a szakmai hozzáértés helyettesítője sem. Viszont hit által a gyógyulás egy sokkal magasabb szinten történhet meg, mint a tünetmentesség, a spirituális síkot is beleértve. Önmagammal, embertársaimmal és az Istennel is helyreállhat a kapcsolatom. 

Szerencsére a mai egészségfogalomban már a spirituális dimenzió is teret kap.  De a  spiritualitás még keresi a helyét az orvosi munkában, a mi szakmánk elsősorban tünetorientált és reaktív jellegű. A gyógyulás fogalma sokkal tágabb a tünetmentességnél,  a pszichiáterek jól tudják ezt. A keresztyén pszichiáter azt is elfogadja, hogy a gyógyulás forrása az Istennél van, az ember test-lélek és szellem egysége, és szellemi értelemben is segítségre szorulhat. De a kompetenciahatárokat tiszteletben kell tartani. 

A kaposvári Irgalmasság házában a létezés, a gyógyulás szellemi dimenziójával is foglalkozunk. Hálás vagyok, hogy az Oázis Lelkigondozó Szolgálattól, a Nyolc Boldogság Közösség Kikötő Meghallgató Szolgálatától sok ötletet és támogatást, biztatást kaptunk, hogy milyen keretekkel és működéssel lehet a fenti szemléletben dolgozni.

“A meghallgatás lehetősége hiányzik a mai világból, pedig olyan felemelő koncentrált figyelmet kapni.”

– Szakmai vezetőként milyen szakembergárdával dolgozik?

– Kis csapatunk egyházi és világi szakemberekből áll. Lelkigondozó, mentálhigiénés szakember, pszichiáter, tanácsadó szakpszichológus, szupervízor, gyászterapeuta, képződő pár-és családterapeuta, coach fogadja majd az egyéni jelentkezőket. Meghallgató Szolgálatunk térítésmentesen lesz elérhető. Csoportokat is indítunk:  bibliodráma, fejlesztő irodalomterápia, művészetterápia, Bálint csoport, tematikus tréningek lesznek elérhetőek az EGÉSZségért Szolgálat mentálhigiénés kínálatában, melyekre a honlapunkon lehet majd jelentkezni. Szolgáltatási palettánk teljes egészében az irgalmassaghaza.hu honlapunkon tekinthető meg. Bízom abban, hogy a sokféle kompetenciát és tapasztalatot összehangolva, egymást kiegészítve egy nagyon jó lehetőség indul el.  Hiszem, hogy egy elérhető, szakmailag igényes, megfizethető mentálhigiénés szolgálat jött létre Kaposváron.

– Kik előtt áll nyitva az ajtó?

– Egyénileg azokat várjuk, akik betöltötték a 18. évüket. Világnézettől függetlenül fogadunk jelentkezőket, a keresztyén értékrend nem feltétele a segítségnyújtásnak és tüneteket sem feltétlenül kell produkálni ahhoz, hogy bekopogjon hozzánk valaki; a meghallgatás igénye is elég mindehhez. A meghallgatás lehetősége  hiányzik a mai világból, pedig olyan felemelő koncentrált figyelmet kapni.  Az Irgalmasság háza nem egészségügyi intézményként működik, pszichiátriai szakellátást igénylő betegségek ellátását, terápiáját nem végezzük. A terápiás igényű esetekben továbbirányítási javaslattal élünk szakellátásba. Szerhasználó függőket nem tudunk fogadni. 

Várjuk azokat is, akik nem tudják hogy milyen jellegű a problémájuk vagy milyen szakemberünktől kaphatnak segítséget, ilyenkor ajánlunk szakembert.  Életvezetési nehézségek, kapcsolati, munkahelyi, hitbéli elakadások , veszteségek, feldolgozatlan gyász, krízisek. 

– Némi kifutási időt követően mivel lenne elégedett?

– Az Irgalmasság Háza EGÉSZség Szolgálata többnyire főállás mellett dolgozó munkatársakkal indul. Azzal lennék elégedett, ha csapattá válhatnánk a szemléletbeli összehangoltság, valamint a közös szakmai igényesség eredményeként. Hogy mit jelent ez? Jó lenne minél több képzett és tapasztalt keresztyén szakemberrel dolgozni, minél több igényre választ adni. A csapatműködésben és a hálózatos működésben látom a minőségi ellátás egyik kulcsát. Bízom abban, hogy kölcsönösen megtaláljuk egymást azokkal, akik nyitottak a velünk való együttműködésre és együtt gyógyulásra.